Kontigent og lisenserMedlemskontigent for 2016

Hei alle medlemmer.
Nå er det betaling av årets kontingent. Kontingenten skal betales innen 10 april!
Beløpet betales inn på konto  7136 05 13178 og merkes med medlems navn.
Medlemskap
Beløp
Familie
500,-
Voksen(over 18)
350,-


Lisensinformasjon

Lisens er obligatorisk for å delta i alle typer tidtatte ritt. Lisensen inneholder bla. en ulykkesforsikring. Det er utøvers plikt å ha løst lisens.


Det finnes to typer sykkel-lisenser:


Aktiv lisens 
Engangslisens

 For utdypende informasjon om de ulike lisenstypene se http://www.sykling.no/organisasjon/sportslig/lisenser/Sider/Lisenser.aspx


Lisensregistrering for aktivlisens utføres av hvert enkelt medlem, ved å følge informasjon på følgende lenke


Lisensansvarlig i klubben vil i etterkant godkjenne hver enkelt lisens ved å sjekke om kontingent er betalt.Klubben anbefaler lisens av type Master ext grunnet utvidet forsikringstilbud. Les mer om gjeldende forsikring her http://www.sykling.no/organisasjon/sportslig/Sider/Forsikring.aspx
For å få registrert lisens må medlemskontingent være betalt.